מילון מושגים – הכי פשוט שניתן...

 

ליסינג מימוני – הלוואה לצורך רכישת ציוד/רכב, מסלול לתקופה שבין 45-60 חודשים, העסקה הינה עסקת שכר מכר, הרכב בבעלות חברת הליסינג ומוחכר ללקוח במהלך התקופה. בתום התקופה ניתנת ללקוח אופציה לרכישת הרכב במחיר הזדמנותי של 1% משווי המקורי של הרכב, הרכב עובר לבעלות הלקוח. 
העלות החודשית מורכבת מקרן וריבית לתקופה.

 

ליסניג תפעולי – השכרה ארוכת טווח, מסלול בין 13-36 חודשים, הרכב בבעלות חברת הליסינג ומוחכר ללקוח במהלך התקופה. בתום התקופה הלקוח משיב את הרכב לחברת הליסינג והעסקה באה על סיומה.
העלות החודשית מורכבת מקרן וריבית, עלויות ביטוח, רישוי, תחזוקה ומרכיבים נוספים עפ"י בחירת הלקוח.

 

שווי שימוש - שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו.
סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב.
החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעורי שווי השימוש החודשי הנו 2.48%. תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת 2013 עומדת על 497,090 ש"ח. שווי השימוש יתואם למדד המחירים לצרכן (למעט בשנה הראשונה בה נרשם הרכב לתנועה),
לעניין החישוב, יילקח מחיר המחירון של הרכב, תוך התאמות נדרשות למחיר 
הממוצע בפועל בשנת המס בה הוא נרשם לראשונה, כמפורט בהוראת ביצוע.

 

 החזר בלו – מס בלו הינו מס עקיף המוטל על מוצרים המיוצרים בארץ, אשר המדינה מעודדת צמצום בהם כגון דלק, מוצרי טבק, ואלכוהול.

ישנם עסקים המורשים לקבל החזר בלו על סולר שעסקם צרך, כל עוד הם עומדים בדרישות צו הבלו על דלק, בהוראות השעה שעדכנו אותו ובדרישות מע"מ.
על מנת להיות זכאי להחזר בלו ששולם על סולר עליך להיות מוגדר כעוסק מורשה, עליך להוכיח כי הרכב או הציוד שימש לייצור הכנסה על בסיס חשבוניות מס שהוצאו כדין מעסק העוסק במכירת דלק.
צו הבלו על הדלק מגדיר, בין השאר, את אחוז ההישבון המותר לרכבים העונים על ההגדרות, ותקרה להחזר.
 

אגרות רישוי רכב 2013 רכב פרטי

עלות

קבוצת מחיר

מחיר הרכב לצרכן בש"ח

1,188

1

עד 100,000

1,478

2

מ- 100,001 עד 120,000

1,756

3

מ- 120,001 עד 141,000

2,070

4

מ- 141,001 עד 159,000

2,353

5

מ- 159,001 עד 207,000

3,288

6

מ- 207,001 עד 296,000

4,633

7

מ- 296,001 ומעלה


ט.ל.ח

צרו קשר

  • משרד ראשי: 04-9512192
  • פקס ראשי: 04-9512197 

רשתות חברתיות

עקוב אחרינו ברשתות חברתיות ליצרת קשר.
אתם כאן: Home מילון מושגים